Logo home Clinics in Revalidatie

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek

CIR is een landelijk expertisecentrum voor chronische pijnrevalidatie. Onze revalidatiebehandeling is erop gericht om mensen met chronische en aanhoudende langdurige pijnklachten weer kwaliteit van leven te bieden. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarin een belangrijke rol. Als expert in chronische pijnrevalidatie doen we continu onderzoek om de effectiviteit van onze revalidatiebehandeling wetenschappelijk aan te tonen en de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. 

Dr. Rob Smeets 

Dr. Rob Smeets is als revalidatiearts werkzaam bij CIR Eindhoven. Naast zijn werk als revalidatiearts is hij ook hoogleraar revalidatie geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Binnen CIR is hij verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek. Hieronder vallen de mogelijkheden tot verbetering van de indicatiestelling en selectie van medisch specialistische behandelvormen voor mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Rob is als revalidatiearts vooral gespecialiseerd in fysieke en cognitief gedragsmatige behandelvormen van de hierboven genoemde patiëntengroep. 

Op het gebied van zorgpadvernieuwing is hij medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen en het toetsen hiervan op doelmatigheid. Daarnaast doet hij onderzoek naar de prognostische rol van een aantal neurofysiologische en psychologische factoren bij het bereiken of uitblijven van een succesvol medisch specialistisch revalidatietraject.  

Ook enkele nieuwe uitkomstmaten voor medisch specialistische pijnrevalidatie staan op zijn programma. Deze onderzoeken verricht hij vanuit zijn rol als hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, samen met een postdoc en promovendus, gefinancierd door CIR.

Publicatie

Dit artikel is de eerste publicatie in een reeks van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat we 3,5 jaar geleden zijn gestart om de lange termijneffecten van de interdisciplinaire pijnrevalidatie behandeling die we bij CIR aanbieden vast te leggen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van hoogleraar dokter Rob Smeets in samenwerking met 2500 cliënten die gedurende 2019-2021 een behandeling bij CIR hebben doorlopen. In dit artikel wordt een uitgebreide en volgens de allerlaatste richtlijnen opgestelde beschrijving gegeven over het tien weken durend CIR excellent programma.

Uit onderzoek naar de langetermijneffecten van een behandeling bij CIR blijkt dat een groot deel van de cliënten langdurig positieve effecten ervaart. Twee jaar na het traject geeft 65% van de cliënten aan een hogere kwaliteit van leven en functioneren te hebben dan voor de behandeling. Ook geeft 70% aan dat de pijn minder invloed heeft op zijn of haar leven en geeft 40% zelfs aan dat pijnklachten verminderd zijn. 

Benieuwd naar het hele artikel?

 

Lees het artikel 

Meewerken aan onderzoek?

Als expertisecentrum voor chronische pijn staat CIR altijd open voor deelname of samenwerking binnen het onderzoeksveld. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 

Je kunt deze video niet bekijken, vanwege jouw cookie instellingen. Sta ook 'tracking' cookies toe om deze video te bekijken.

Cookie instellingen wijzigen

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.