Logo home Clinics in Revalidatie

Podcast: De Pijncast

De Pijncast is een podcast waarin Prof. dr. Rob Smeets en Drs. René Oosterwijk, pijnrevalidatieartsen bij CIR revalidatie, vertellen over verschillende aspecten aangaande chronische pijn. Aan de hand van experts en patiënten nemen we jou als luisteraar en huisarts mee in een bepaald onderwerp. De Pijncast is de gespecialiseerde podcast op het gebied van chronische pijn, waarmee we de huisarts willen ondersteunen bij de behandeling voor de chronische pijn patiënt in de praktijk.

 

⁠Luister je mee? De afleveringen kan je hier beluisteren:

Spotify - Luister hier

Apple Podcast - Luister hier

Podimo - Luister hier

 

Onderwerpen

Aflevering 1 - Introductie
Aflevering 2 - Chronische pijn en pijneducatie
Aflevering 3 - Pijnanalyse: de biopsychosociale puzzel
Aflevering 4 - In gesprek met de huisarts
Aflevering 5 - Medische specialistische pijnrevalidatie
Aflevering 6 - Het patiëntperspectief
Aflevering 7 - In gesprek met de pijnarts
Aflevering 8 - De landelijke pijnorganisatie

Pijncast - Aflevering 1

In de eerste aflevering van de Pijncast vertellen Rob en René waarom zij deze podcast gaan maken en geven ze een introductie over het grote gezondheidszorgprobleem chronische pijn en de uitdagingen die er bestaan voor patiënten met chronische pijn en hun behandelaars. Ook geven ze een inzicht in wat er de komende afleveringen aan bod gaat komen.

 

Pijncast - Aflevering 2

In de tweede aflevering van de Pijncast vertellen Rob en René wat chronische pijn is en hoe je patiënten met chronische pijn beter kunt informeren over hoe het brein betrokken is bij pijn. Ze hebben het onder meer over het belang van uitleggen aan de patiënt wat chronische pijn is.

Relevante video's:

 

Pijncast - Aflevering 3

In deze aflevering gaan Rob en René verder in op het onderwerp pijn. Ze bespreken de verschillende dimensies van het  biopsychosociale model, waarbij kwetsbaarheidsfactoren, uitlokkende factoren en onderhoudende factoren niet alleen aangrijpingspunten zijn voor analyse en behandeling maar ook daadwerkelijk betrokken zijn bij de neurobiologie van aanhoudende pijn.

Pijncast - Aflevering 4

Rob en René in gesprek met Carine den Boer, kaderhuisarts GGZ en bestuurslid bij NALK: Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Ze gaan onder andere in gesprek over het perspectief vanuit de huisarts en hoe de zorg voor de pijnpatiënt verbeterd kan worden.

 

Pijncast - Aflevering 5

In deze aflevering worden veel onderwerpen besproken zoals onder andere de inhoud van het pijnrevalidatieprogramma zoals CIR dit heeft ontwikkeld, maar ook de indicatie en contraindicatie criteria, de rol van de revalidatiearts, alsmede de doelen en wetenschappelijke uitkomsten van pijnrevalidatie.

Meer lezen over dit onderwerp? Prof. dr. Rob Smeets heeft het volgende wetenschappelijke artikel laten publiceren

 

Pijncast - Aflevering 6

Karin haar persoonlijke verhaal over 35 jaar bestaande neurogene pijnklachten, de  persoonlijke inzichten die ze heeft verkregen door een intensief pijnrevalidatietraject en de belangrijke veranderingen die die dit heeft teweeg gebracht op haar functioneren, mentale gesteldheid, gedrag, zingeving en uiteindelijk ook de pijn.

 

Pijncast - Aflevering 7

Rob en René gaan in gesprek met Monique Steegers, hoogleraar pijngeneeskunde en palliatieve geneeskunde in het Amsterdam UMC en onafhankelijk voorzitter van PA!N. De Pijn Alliantie in Nederland is in 2017 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van medische, paramedische en verpleegkundige beroepsgroepen én patiënten. PA!N heeft als doel de zorg voor patiënten met pijn te verbeteren.

Er komen veel onderwerpen aan bod; het biopsychosociale gedachtengoed, spiritualiteit, haar toekomstvisie van de pijngeneeskunde, maar ook de huidige inzichten met betrekking tot ketamine en morfinemimetica. Daarnaast attendeert ze de luisteraar op het interessante online PA!N congres op 8 december; “ Samen kom je verder”.

Pijncast - Aflevering 8

In de laatste pijncast van deze serie komen Rob en René in een interessant gesprek met Koert Hommel, pijnpatiënt en secretaris van het bestuur van de landelijke pijnorganisatie, de LPO. Vanuit zijn persoonlijke en langdurige zoektocht naar een oplossing voor zijn pijnklachten beschrijft hij de noodzaak en visie om tot een verbetering van de zorg voor pijnpatiënten te komen middels de oprichting van de LPO.

De LPO streeft ernaar om pijnpatiënten en behandelaren dichter bij elkaar te brengen en wil een vangnet voor de pijnpatiënt vormen, middels  de oprichting van de digitale pijnstad, waarin onder andere betrouwbare informatie, ervaringsverhalen en zelfmanagementopties. Op de website van de LPO zijn overigens alle uitgeschreven afleveringen van de pijncast te vinden!

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.