Logo home Clinics in Revalidatie

CIR Werkt Samen

Ziekteverzuim, aanhoudende langdurige klachten of een werknemer met terugkerende uitval. Een behandeling bij CIR maakt het verschil. Er wordt gekeken naar het kernprobleem, wat is er nu echt aan de hand. De werkgever blijft bij het traject betrokken en na 10 weken is er al zicht op duurzaam resultaat.

Voor wie?

In de volgende gevallen is een revalidatiebehandeling bij CIR mogelijk passend voor uw werknemer en voor u:

 • De werknemer heeft aanhoudende lichamelijke klachten en/of chronische vermoeidheid.
 • De werknemer is in dienst bij een werkgever die de behandeling kan vergoeden.
 • De werknemer heeft intrinsieke motivatie om aan zijn of haar doelstellingen te willen werken.
 • De werknemer wil de regie weer terug krijgen op zijn of haar leven.
 • De werknemer wil zich graag richten op arbeidsparticipatie.
 • Zowel de werkgever, de werknemer, als de verwijzer staan er voor open om als team samen te werken en betrokken te worden bij de behandeling.

ALK Screening

Om te weten of een behandeltraject op dit moment de juiste zorg is voor de werknemer, starten we eerst met een ALK screening (screening aanhoudende lichamelijke klachten). De screening bestaat uit het invullen van meerdere vragenlijsten, een fysiotherapeutisch onderzoek, een psychologisch onderzoek en een medisch consult met de revalidatiearts. Naar aanleiding van de uitslag van de screening, wordt er een medische rapportage met een advies voor behandeling besproken met de verwijzende bedrijfsarts wanneer deze ingeschakeld is. De opdrachtgever/werkgever krijgt een beknopt advies óf en welk behandeltraject geïndiceerd is.

Behandeling Perspectief en Perspectief Plus

In de behandeltrajecten ligt de nadruk op het in zicht krijgen in eigen functioneren, werkopbouw en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast richten we ons op gedragsverandering en zelfredzaamheid. Het doel van de behandeltrajecten is om de cliënt weer te laten participeren in de meest brede zin van het woord. Gedragsverandering moet er ook voor zorgen dat de cliënt niet meer in oude valkuilen stapt. De behandelingen zijn persoonsgericht en niet klachtgericht. Bij de start van de behandeling stellen we samen met de cliënt de beoogde doelen op. Hierdoor is vanaf het begin voor iedereen duidelijk waar de behandeling zich op richt. De werkgever wordt geïnformeerd en betrokken bij het traject.

Stappen voor de start van de behandeling

 1. Aanmelding via bedrijfsarts / werkgever
 2. Afronden opdracht werkgever
 3. Telefonisch contact met uw medewerker
 4. Invullen vragenlijsten
 5. ALK screening
 6. Start behandeling Perspectief, Perspectief Plus of passend advies

Kosten

Een behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en chronische vermoeidheid wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Als werkgever kunt u het verschil maken. Bij CIR is het mogelijk om deze behandeling te volgen met betaling door de werkgever.

Meer informatie over de tarieven van de screening, Perspectief of Perspectief Plus kunt u opvragen via cirwerktsamen@cir.nl

Aanmelden

Voor het aanmelden van een werknemer gebruikt u een formulier. Het ingevulde formulier mailt u naar cirwerktsamen@cir.nl.

Meld uw werknemer aan 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via cirwerktsamen@cir.nl of 088 – 9900 200.