Logo home Clinics in Revalidatie

Screening

Kom jij in aanmerking voor een revalidatiebehandeling bij CIR?

Voordat CIR een behandeling start krijgt elke cliënt een screening. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van jouw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Tijdens de screening wordt door het team van pijn-professionals in kaart gebracht welke zorg op dit moment het beste bij jou past. Dit kan betekenen dat je in aanmerking komt voor een traject bij CIR of dat er een ander advies ergens anders op dit moment passend is bij jouw situatie.

 

De screening bestaat uit meerdere onderdelen. Zo heb je een gesprek met een psycholoog en zal de fysiotherapeut een fysiek onderzoek doen. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de klachten en beperkingen waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt. Als laatste onderdeel heb je een consult bij de revalidatiearts/physician assistant, die je direct een duidelijk en compleet vervolg advies zal geven.

 

Bio-psycho-sociaal model

CIR neemt bij de screening en de behandeling het bio-psycho-sociaal model als uitgangspunt. Het is een methode waarbij naar alle pijnfactoren - biologisch, psychologisch en sociaal - gekeken wordt. Zo kijken we naar de oorzaak/aanleiding van de pijn, kwetsbaarheidsfactoren en factoren die het herstel belemmeren. 

 

Tijd

De screening neemt een dagdeel in beslag en tijdens deze gesprekken is er voldoende ruimte voor uitleg en vragen. 

 

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.