Logo home Clinics in Revalidatie

24 januari 2024

Artikel toepasbaarheid van SyncVR binnen de pijnrevalidatie

Chronische pijn komt veel voor. Patiënten voelen zich door de pijn vaak sterk beperkt in wat zij kunnen; pijnrevalidatie helpt deze beperkingen verminderen. Het gebruik van Virtual Reality (zoals SyncVR-FIT ) zou extra mogelijkheden kunnen bieden: als patiënt zelf meer bewegen met behulp van VR, waarbij de VR-toepassing een terugkoppeling kan geven over het bewegen. Dit kan patiënten motiveren en het mogelijk makkelijker maken de vertaalslag te maken van de behandeling naar de thuissituatie. In het onderzoek worden patiënten en behandelaars geïnterviewd om de bruikbaarheid van VR te evalueren.

CIR cliënten app

Vandaag lanceren wij onze eigen app. Onze cliënten hebben hiermee altijd hun digitale werkboek bij d...

15 sep. 2023

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.