Werken bij CIR

CIR revalidatie bestaat 30 jaar en verzorgt medisch specialistische (pijn)revalidatie en heeft op dit moment 4 vestigingen in Zwolle, Arnhem, Alkmaar en Amsterdam. Het aantal vestigingen zal de komende jaren toenemen.

Fysiotherapeuten en psychologen

CIR is daarom altijd op zoek naar fysiotherapeuten en psychologen die willen werken in een interdisciplinaire setting. Voor informatie kunt u contact opnemen met Iwan Brouwers, operationeel directeur, via iwan.brouwers@cir.nl of tel. 06-24631950

Op dit moment is CIR voor de vestiging Alkmaar dringend op zoek naar een psycholoog. Voor informatie kunt u terecht bij Nicolas Broos, teamleider; nicolas.broos@cir.nl of 06-24634768. Reageren kan door uw CV en motivatie te mailen aan hr@cir.nl, ter attentie van Daniëlle Doeven.

Voor de vestiging Zwolle  zoeken we met spoed psychologen. U kunt contact opnemen met de teamleider Bianca Kosters; bianca.kosters@cir.nl of 06-10962535. Reageren kan door uw CV en motivatie te mailen aan hr@cir.nl, ter attentie van Daniëlle Doeven.

Daarnaast is CIR op dit moment op zoek naar een GZ-psycholoog. De werkplek is in overleg te bepalen.


Teamleider vestiging Alkmaar 

Plaats en rol in de organisatie 

De teamleider is verantwoordelijk voor één of meerdere vestigingen en stuurt daarin alle medewerkers aan. De teamleider hanteert een aanspreek- en feedbackcultuur, draagt dit zelf uit, biedt veiligheid en stimuleert medewerkers deze ruimte te nemen.

De teamleider legt verantwoording af aan de CIR-directie. In de dagelijkse werkzaamheden wordt de teamleider aangestuurd door de operationeel directeur van het CIR. 

Taken en verantwoordelijkheden

De teamleider is verantwoordelijk voor de totale dagelijkse operatie van een vestiging.

Visie verantwoordelijkheid

Uitdragen, bewaken en zijn van het CIR-gedachtegoed en DNA

Personele verantwoordelijkheid 

Voortgang en beoordeling van alle vestigingsmedewerkers; Signaleren scholingsnoodzaak medewerkers binnen kaders scholingsplan CIR; coaching medewerkers; verlof- en verzuimregistratie en -begeleiding.

Commerciële verantwoordelijkheid

Starten en doorstroom van cliënten; beheer en controle op administratie rondom cliënten; optimaliseren contacten met stakeholders en verwijzers; bewaken correcte inzet zorgproducten in relatie tot afspraken met zorgverzekeraar.

Zorgverantwoordelijkheid

Bewaken van registratie en gebruik systemen / bijhouden / invullen EPD-zorgpaden.

Proces- en resultaatverantwoordelijkheid

Bewaken productiviteit van vestiging; optimale bezetting en capaciteitsplanning; bewaken doorlooptijd; KMG, intake, traject; monitoren redenen stop.

Operationele verantwoordelijkheid

Bewaken uitstraling vestiging; signaleren en initiëren noodzakelijk onderhoud vestiging en noodzakelijk vervanging materialen; contact en monitoren kwaliteit schoonmaak; eerste contact met verhuurder

De teamleider wordt gestuurd en stuurt de vestiging op basis van wekelijkse en maandelijkse rapportages, welke inzicht geven in de volgende kengetallen; omzet; startende trajecten; productiviteit; ziekteverzuim; cliënttevredenheid; medewerkerstevredenheid

Bevoegdheden

De teamleider heeft verregaande vrijheid van handelen ten aanzien van zijn taken en verantwoordelijkheden, binnen het kader van de CIR-doelstellingen, gesteld door directie. De teamleider is niet P&L verantwoordelijk maar wordt wel gestuurd op het overeengekomen jaarbudget.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Iwan Brouwers, operationeel directeur, via iwan.brouwers@cir.nl of 06-24631950. Reageren kan door uw CV en motivatie te mailen aan hr@cir.nl, ter attentie van Daniëlle Doeven.