Logo home Clinics in Revalidatie

22 juni 2023

Verbeterde zorg bij pijn door samenwerking tussen CIR en het Deventer Ziekenhuis

CIR, Clinics in Revalidatie heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Deventer Ziekenhuis. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van de zorg voor mensen met chronische pijn in de regio Deventer verder te verbeteren.

Momenteel heeft CIR zeven vestigingen verspreid over Nederland, en vanaf augustus zal er een nieuwe vestiging worden geopend in Deventer. Marije van Asdonk, directeur van CIR, Clinics in Revalidatie over deze mooie stap: ‘Met deze samenwerking bieden we vanuit de tweedelijn de juiste zorg op de juiste plek aan. In samenwerking met het Deventer Ziekenhuis en de eerstelijn zal CIR zich inzetten de zorg voor de chronische pijnpatiënt in de regio Deventer goed te organiseren en zorg te dragen voor een goede kwaliteit van zorg. We zijn trots dat het Deventer Ziekenhuis deze samenwerking met CIR als expertisecentrum voor chronische pijn revalidatie aan wil gaan. Voor CIR is dit de 8e vestiging waardoor we een steeds grotere groep chronisch pijnpatiënten kunnen begeleiden naar een verbetering van de kwaliteit van leven.’

CIR werkt met zowel de afdeling revalidatie als het pijncentrum van het Deventer Ziekenhuis nauw samen. Het Pijncentrum van het Deventer Ziekenhuis biedt gespecialiseerde hulp aan patiënten met pijnklachten. Hier wordt een individueel behandelplan opgesteld, waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van multidisciplinaire benaderingen. Ook de revalidatiearts van CIR is betrokken bij dit proces. Door de inbreng van specialisten met verschillende expertises bij complexe pijnproblematiek, kunnen we gezamenlijk de beste zorg bieden

Eric Kroon, bestuurslid van het Deventer Ziekenhuis, benadrukt het belang van passende zorg en ondersteuning, die steeds vaker lokaal of zelfs thuis wordt georganiseerd wanneer mogelijk: ‘Een goede samenwerking binnen het ziekenhuis en in de bredere regio vormt de basis voor moderne zorg. Dit kan alleen worden bereikt door nauwe samenwerking met partners in de keten.’ We zijn verheugd CIR als nieuwe partner toe te voegen in de samenwerking van netwerken binnen de zorg in en rondom Salland.

Onderschrift: Eric Kroon, RvB lid Deventer Ziekenhuis en Marije van Asdonk, directeur bestuurder CIR, Clinics in Revalidatie

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.