Wie gaat dat betalen?

De revalidatiezorg van CIR valt onder de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de
vergoeding hangt af van de afspraken die CIR maakt met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengt CIR deze overige kosten niet bij u in rekening. Zoals bij alle medisch-specialistische zorg betaalt u uiteraard wel uw eigen risico.

Akte van Cessie

De revalidatiezorg van CIR valt onder de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de
vergoeding hangt af van de afspraken die CIR maakt met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengt CIR deze overige kosten niet bij u in rekening. Zoals bij
alle medisch-specialistische zorg betaalt u uiteraard wel uw eigen risico.
CIR regelt de afhandeling van de kosten rechtstreeks met de zorgverzekeraar. Patiënten tekenen hiervoor een Akte van Cessie waarmee zij hun aanspraak op de verzekeraar overdragen aan CIR
en CIR in staat stellen de kosten bij de zorgverzekeraar in rekening te brengen. Sommige zorgverzekeraars hanteren een machtigingenbeleid. Dat betekent dat de zorgverzekeraar toestemming
moet geven voor een behandeling. Indien u vragen heeft over de vergoedingen of het machtigingenbeleid, kunt u telefonisch bij ons terecht, of bespreek deze tijdens uw eerste afspraak bij CIR.

Maximumtarieven

De maximumtarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). CIR heeft daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn
ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (dbc's). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandelingen vindt u via deze link.