Logo home Clinics in Revalidatie

Organisatie en bestuur

Directie CIR

mevrouw J.M. van Asdonk-Gerestein, Algemeen directeur

Marije van Asdonk

meneer R. Oosterwijk – Medisch directeur

René Oosterwijk

Raad van Commissarissen

CIR heeft een Raad van Commissarissen. Deze bewaakt het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een adviserende rol. 

De Raad van Commissarissen bestaat op 1 januari 2023 uit drie leden:

De heer A. Vos, Voorzitter
Mevrouw S. van Vliet, Lid
De heer S.H. de Ranitz, Lid

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.