Waaruit bestaat een CIR revalidatietraject?

Het CIR revalidatietraject richt zich sterk op het herwinnen van regie, gedragsverandering, verbeteren van zelfredzaamheid en het weer gaan meedoen  in de maatschappij. De behandeling is dus niet direct gericht op pijnvermindering. Toch komt de pijn vaak meer op de achtergrond en wordt als minder hinderlijk ervaren.

Tijdens de intakeprocedure, waarbij een coördinator van uw revalidatie traject, psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts betrokken zijn, wordt er natuurlijk aandacht besteedt aan uw medische voorgeschiedenis. Vooral wordt er ook aandacht besteed aan de factoren die uw klachten negatief beïnvloeden en laten voortduren. Dit kunnen factoren zijn die zowel lichamelijk, psychologisch als sociaal bepaald zijn. We noemen dit een biopsychosociale analyse, waarbij de oorzaak/aanleiding van de pijnkwetsbaarheidsfactoren en factoren die het herstel belemmeren in kaart worden gebracht. 

Als  na de intake een indicatie wordt gesteld voor een revalidatietraject, wordt er gestart met het revalidatieprogramma. Dit programma is een intensief programma van 10 weken, waarbij u tweemaal per week 4 uur beschikbaar moet zijn, op twee vaste dagdelen. Het programma wordt uitgevoerd, onder leiding van de revalidatiearts, door een team van fysiotherapeuten en psychologen. 

De eerste 2 weken zijn met name groepsbehandelingen. Daarna wordt het programma ook individueel gegeven en bestaat uit op elkaar aansluitende modules. U wordt gecoached om weer de regie te herwinnen over uw klachten en uw leven.

Daarnaast is er ook veel aandacht aan opbouw van fysieke belastbaarheid, verbeteren van de kwaliteit van bewegen, ontspanning en herwinnen van vertrouwen in uw lichamelijke activiteiten.