Hoe verloopt uw behandeling

Wat is poliklinische revalidatie? Goede vraag. Eigenlijk is het precies wat het zegt: revalideren in dagbehandelingen. Zonder overnachtingen of meerdaagse opnames dus. Revalidatie gaat om het verbeteren van uw belastbaarheid zowel lichamelijk als geestelijk. Het gaat er dus om dat na het traject uw zelfredzaamheid verbeterd is en dat u meer regie ervaart over uw pijnklachten. Na een behandeling staat u sterker in het leven. U kunt weer dingen ondernemen die voor u belangrijk zijn. Wij noemen dat participatie.

Aanmelden als cliënt ›

U doet weer mee

Participatie geeft zin aan een mensenleven; het geeft inhoud en betekenis. U doet weer mee. En u telt weer mee in de maatschappij. U kunt namelijk weer naar uw werk of uw studie weer oppakken. Ook kunt u als mantelzorger uw zieke moeder weer verplegen. Of weer de vader worden die met zijn kinderen kan stoeien of een balletje trappen. En ook kunt u weer gewoon een boodschap doen op het plein om de hoek. Misschien niet meer 100% de oude, zeker wel 100% de nieuwe.

Duurzame verbetering

Om dat te bereiken is tijd nodig. Als u al langer met klachten rondloopt, vraagt een behandeling ook langer tijd uiteraard. Afhankelijk van uw problematiek en uw belastbaarheid is uw programma kort of lang. In elk geval zien we u een aantal keer per week, zodat u bereikt wat u graag wilt bereiken. Onze behandeling is er op gericht om uw doelen duurzaam te bereiken. Wat u belangrijk vindt, wilt u immers graag behouden. Onze ervaring is dat het belangrijk is om uw participatie al tijdens het traject op te bouwen. Dat geeft de mogelijkheid om uw behandeling optimaal aan te laten sluiten op de praktijk van alledag.

Wie gaat dat betalen?

De revalidatiezorg van CIR valt onder de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afspraken die CIR maakt met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengt CIR deze overige kosten niet bij u in rekening. Zoals bij alle medisch-specialistische zorg betaalt u uiteraard wel uw eigen risico.

  • Akte van Cessie

    De revalidatiezorg van CIR valt onder de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afspraken die CIR maakt met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengt CIR deze overige kosten niet bij u in rekening. Zoals bij alle medisch-specialistische zorg betaalt u uiteraard wel uw eigen risico.

    CIR regelt de afhandeling van de kosten rechtstreeks met de zorgverzekeraar. Patiënten tekenen hiervoor een Akte van Cessie waarmee zij hun aanspraak op de verzekeraar overdragen aan CIR en CIR in staat stellen de kosten bij de zorgverzekeraar in rekening te brengen. Sommige zorgverzekeraars hanteren een machtigingenbeleid. Dat betekent dat de zorgverzekeraar toestemming moet geven voor een behandeling. Indien u vragen heeft over de vergoedingen of het machtigingenbeleid, kunt u telefonisch bij ons terecht, of bespreek deze tijdens uw eerste afspraak bij CIR.

  • Maximumtarieven

    De maximumtarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). CIR heeft daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (dbc's). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandelingen vindt u via deze link.