Clientenraad

Uiteraard heeft CIR een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden nauw betrokken bij beleidsbeslissingen die onze cliënten aangaan. De cliëntenraad is er voor de cliënten die een revalidatietraject volgen, maar ook zeker voor ex-cliënten. Wij zien jullie reacties met belangstelling tegemoet. Wij proberen in de vergaderingen met de directie een andere kant te belichten en trachten verbeteringen door te voeren. Wij zullen de door onze ingebrachte verbeteringen die zijn doorgevoerd vermelden in ons jaarverslag. Het reglement van de cliëntenraad is op aanvraag verkrijgbaar.

De cliëntenraad van CIR bestaat uit drie leden:

Steven Withagen
Ron Holthuijsen
Edwin Bruil

De cliëntenraad is bereikbaar via cr@cir.nl

Op dit moment heeft de cliëntenraad 3 vacatures. Een volledige beschrijving van de vacatures volgt hieronder.

Vacature leden Cliëntenraad CIR

Na twee jaar (zittingstermijn) zoeken wij per 1 januari 2019 een voltallige nieuwe Cliëntenraad. De raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een lid. Wie neemt van ons het stokje over?

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten die een behandeltraject hebben ondergaan, de huidige en toekomstige cliënten. De Cliëntenraad komt tenminste 2x per jaar bijeen met de directie voor een formeel overleg. In de Raad van Toezicht zit een afgevaardigde namens de cliënten hiermee voert de raad naar behoefte overleg. De Cliëntenraad is een adviserend orgaan.

 Naar wie zijn wij op zoek?

Kandidaten dienen cliënt te zijn of te zijn geweest bij het CIR. 

 Vergoeding?

Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd naar geldende fiscale mogelijkheden.

Hoe kan ik solliciteren?

Indien je belangstelling hebt ontvangen wij graag voor 16 november 2018 jouw sollicitatie via cr@cir.nl

 Mochten er vragen zijn dan kan je ons mailen op voormeld adres.